Sale

50% JIHAN

Rp140.000
Rp280.000
SKU
JIHAN black
Sale

SHERENA DISC 75RB

Rp165.000
Rp240.000
SKU
SHERENA D

JOVANKA

Rp255.000
SKU
JOVANKA G

NARESHA

Rp265.000
SKU
NARESHA SET B

VALORA

Rp270.000
SKU
VALORA Green

SEREENA

Rp270.000
SKU
SEREENA A

MAHARANI 5

Rp250.000
SKU
MAHARANI 5K

ALEERA

Rp275.000
SKU
ALEERA B

MEYDELINE

Rp290.000
SKU
MEYDELINE C

MONALA MIDI

Rp255.000
SKU
MONALA MIDI F

AMEENA

Rp315.000
SKU
AMEENA F

ADELINE

Rp270.000
SKU
ADELINE B

AREESHA 2

Rp275.000
SKU
AREESHA 2 R

RINJANI SET

Rp280.000
SKU
RINJANI SET A

AQISYA DRESS

Rp260.000
SKU
AQISYA DRESS P

TAVISHA

Rp270.000
SKU
TAVISHA Q

ANNIKA PREMIUM

Rp295.000
SKU
ANNIKA PREMIUM A

SABRISA Premium

Rp200.000
SKU
SABRISA Premium B

ANASYA

Rp255.000
SKU
ANASYA F